Learning, Sharing, Helping …


Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

Winston Churchill


În toate părțile deodată, zise
cel fără părți.
Într-o singură parte, zise
Partea.

Ce este?
Cum, ce este?
Este, pur și simplu.
Adică E, adică S, adică T, adică E.

Primul E mai vechi decât ultimul E.
Atât.

Nichita Stănescu

How it works


“When nothing seems to help, I go look at a stonecutter hammering away at his rock perhaps a hundred times without as much as a crack showing in it.

Yet at the hundred-and-first blow it will split in two, and I know it was not the last blow that did it, but all that had gone before.”
 
Jacob Riis
——————————————————————————————–
“Când nimic nu pare a-mi fi de ajutor, mă duc să mă uit la un cioplitor în piatră cum lovește piatra cu ciocanul de zeci de ori, fără ca aceasta să dea la iveală vreo crăpătura.

Dar când la a o suta una lovitură, piatra se despică pe dindouă, eu știu că nu acea lovitură a fost cea decisivă, ci toate celelalte dinainte.”
 
Jacob Riis

Perseverance


“I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times, I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.”

Michael Jordan

——————————————————————————-
“Am ratat mai mult de 9000 de lovituri în cariera mea. Am pierdut aproape 300 de meciuri. De 26 de ori, colegii mi-au oferit încrederea de a arunca punctele câștigătoare și am ratat. Am ratat în viață de denumarate ori. Și de asta am reușit.”

Patience


“Do you have the patience to wait
Till your mud settles and the water is clear?
Can you remain unmoving
Till the right action arises by itself?”

Lao Tzu

“Ai răbdare să aștepți
Până când noroiul se va lăsa la fund și apa va deveni limpede?
Poți rămâne în așteptare
Până când gestul potrivit va veni de la sine?”

A Sense of Doership


Dream of Blissful Love


%d bloggers like this: