Learning, Sharing, Helping …

On children


On Children

Kahlil Gibran – The Messiah

And a woman who held a babe against her bosom said, “Speak to us of Children.”
And he said:

Your children are not your children.
They are the sons and daughters of Life’s longing for itself.
They come through you but not from you,
And though they are with you yet they belong not to you.

You may give them your love but not your thoughts,
For they have their own thoughts.
You may house their bodies but not their souls,
For their souls dwell in the house of tomorrow,
which you cannot visit, not even in your dreams.
You may strive to be like them,
but seek not to make them like you.
For life goes not backward nor tarries with yesterday.

You are the bows from which your children
as living arrows are sent forth.
The archer sees the mark upon the path of the infinite,
and He bends you with His might
that His arrows may go swift and far.
Let your bending in the archer’s hand be for gladness;
For even as He loves the arrow that flies,
so He loves also the bow that is stable.

———————————————————————————————————————

Despre copii

Kahlil Gibran – Profetul

Iar o femeie care purta un prunc în brațe spuse: „Vorbeşte-ne despre Copii”.

Şi el glăsui:

„Copiii voştri nu sunt copiii voştri.
Ei sunt fiii şi fiicele dorului Vieții de ea însăşi îndrăgostită.
Ei vin prin voi dar nu din voi
Şi, deşi sunt cu voi, ei nu sunt ai voştri.

Puteți să le dați dragostea, nu însă și gândurile voastre,
Fiindcă ei au gândurile lor.
Le puteți găzdui trupul dar nu şi sufletul,
Fiindcă sufletele lor locuiesc în casa zilei de mâine, pe care voi nu o puteți vizita nici chiar în vis.
Puteți năzui să fiți ca ei, dar nu căutați să-i faceți asemenea vouă,
Pentru că viața nu merge înapoi, nici zăboveşte în ziua de ieri.

Voi sunteți arcul din care copiii voştri, ca nişte săgeți vii, sunt azvârliți
Pe drumul nesfârşirii. Arcaşul vede țintaşi cu puterea Lui vă încordează, astfel ca săgețile-i
să poată zbura iute şi departe.
Şi puterea voastră, prin mâna Arcaşului, să vă aducă bucurie,
Căci, precum El iubeşte săgeata călătoare, tot la fel iubeşte şi arcul cel statornic.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s