Learning, Sharing, Helping …

Who you really are


Kirtana and Eckhart Tolle

Who you really are

Could there be more
to this life we call “mine”
than a journey through space
or a story line? –
More to life than the body can sense
than the mind can conclude
from experience
Does who we are begin with breath,
depend on form or end with death? –
Strip away these roles, these names
and tell me what remains
And who you really are,
who you really are

We measure success
by the things we accrue
or the bonds that we form,
or the deeds we do
But these too shall pass,
as hard as we try
to hold on to form; form will die
But inherent in this dance of form
Is the chance to see what’s yet unborn
And the choice to throw this chance away
And be caught up in the play
of who we think we are,
who we think we are

This is your lifetime; it could end at anytime.
Where is your attention?
Where is your prayer?
Where is your song?

In a fortunate life,
comes a call to be free
From the cycle of bondage and misidentity,
to wake from the dream
and finally realize
the truth of one’s being
before the body dies
So before the final scene is past,
see the screen on which it’s cast.
See what’s seeing this me and you.
And then you will see who…t
who you really are, who you really are
Who you really are, who we really are

——————————————————————————————————-
O încercare de traducere:

Cine eşti cu adevărat

Poate fi mai mult
în această viaţă pe care o numim ”a mea”
decât o călătorie în spaţiu
sau o poveste?
Mai mult în viaţă decât poate sesiza corpul
mai mult decât mintea poate concluziona
din experienţă
Oare cine suntem începe cu prima respiraţie
şi depinde de formă sau se sfârşeste cu moartea?
Renuntă la aceste roluri, la aceste nume
şi spune-mi ce rămâne?
Şi cine eşti cu adevărat,
cine eşti cu adevărat.

Măsuram succesul
prin lucrurile pe care le adăugam
sau prin legăturile pe care le formăm
sau prin faptele pe care le facem.
Dar toate astea vor trece
oricât de mult am încerca
să ţinem de formă; aceasta va muri.
Şi inerent în acest dans al formelor
Este şansa să vedem ceea ce nu e născut incă
Şi alegerea să renunţăm la această sansă
Şi să fim prinşi în piesa
despre cine credem că suntem cu adevărat
cine credem că suntem cu adevărat.

Aceasta este viaţa ta, se poate sfârşi în orice moment
Unde este atenţia ta?
Unde este rugăciunea ta?
Unde este cântecul tău?

Într-o viaţa norocoasă,
vine o chemare să fii liber
Din ciclurile robiei şi pierderii identităţii
să te trezeşti din vis
şi să realizezi în sfârşit
adevărul despre existenţa
înainte ca corpul să moară.
Aşa că inainte ca ultima scena să treacă
vezi ecranul pe care e proiectată.
Vezi vede asta ca eu şi tu
şi atunci ai să vezi
cine eşti cu adevărat
cine eşti cu adevărat,
cine eşti cu adevărat,
cine eşti cu adevărat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s