Learning, Sharing, Helping …

On Giving


On Giving
Kahlil Gibran – The Messiah

You give but little when you give of your possessions.
It is when you give of yourself that you truly give.
For what are your possessions but things you keep and guard for fear you may need them tomorrow?
And tomorrow, what shall tomorrow bring to the overprudent dog burying bones in the trackless sand as he follows the pilgrims to the holy city?
And what is fear of need but need itself?
Is not dread of thirst when your well is full, the thirst that is unquenchable?

There are those who give little of the much which they have–and they give it for recognition and their hidden desire makes their gifts unwholesome.
And there are those who have little and give it all.
These are the believers in life and the bounty of life, and their coffer is never empty.
There are those who give with joy, and that joy is their reward.
And there are those who give with pain, and that pain is their baptism.
And there are those who give and know not pain in giving, nor do they seek joy, nor give with mindfulness of virtue;
They give as in yonder valley the myrtle breathes its fragrance into space.
Through the hands of such as these God speaks, and from behind their eyes He smiles upon the earth.

It is well to give when asked, but it is better to give unasked, through understanding;
And to the open-handed the search for one who shall receive is joy greater than giving.
And is there aught you would withhold?
All you have shall some day be given;
Therefore give now, that the season of giving may be yours and not your inheritors’.

You often say, “I would give, but only to the deserving.”
The trees in your orchard say not so, nor the flocks in your pasture.
They give that they may live, for to withhold is to perish.
Surely he who is worthy to receive his days and his nights, is worthy of all else from you.
And he who has deserved to drink from the ocean of life deserves to fill his cup from your little stream.
And what desert greater shall there be, than that which lies in the courage and the confidence, nay the charity, of receiving?
And who are you that men should rend their bosom and unveil their pride, that you may see their worth naked and their pride unabashed?
See first that you yourself deserve to be a giver, and an instrument of giving.
For in truth it is life that gives unto life while you, who deem yourself a giver, are but a witness.

And you receivers… and you are all receivers… assume no weight of gratitude, lest you lay a yoke upon yourself and upon him who gives.
Rather rise together with the giver on his gifts as on wings;
For to be overmindful of your debt, is to doubt his generosity who has the freehearted earth for mother, and God for father.

——————————————————————————————————————–

Despre Daruri

Kahlil Gibran – Profetul

Nu dați decât puțin, când dați din ce-i al vostru.
Numai dând din voi înşivă, dați cu adevărat.
Pentru că, spuneți-mi, ce-s averile voastre decât nişte lucruri pe care le păstrați cu
străşnicie, crezând că mâine veți avea nevoie de ele?
Iar mâine, ce-i va aduce ziua de mâine câinelui prevăzător foarte, ascunzând oasele în
nisipul mişcător, în timp ce-i urmează pe pelerini către oraşul sfânt?
Şi ce este frica de sărăcie, dacă nu sărăcia însăşi?
Iar groaza de sete, în preajma fântânilor pline, nu-i oare setea cea mai nestinsă?

Sunt unii care dau puțin din belşugul pe care îl au şi aceasta pentru a li se recunoaşte
dărnicia, însă acea dorință ascunsă umileşte darul făcut.
Sunt, apoi, alții care, puțin având, dau totul.
Aceştia cred în viață şi în mărinimia vieții, iar sacul lor niciodată nu-i gol.
Ei sunt cei ce dau cu bucurie, iar bucuria le este răsplata cea mare.
Dar sun tşi din cei ce dau cu durere şi doar durerea rămâne botezul acestora.
În sfârşit, sunt cei ce dau fără a simți nici durere, nici bucurie, necunoscându-şi virtuțile.
Ei sunt asemenea mirtului din vale, care îşi răspândeşte parfumul în spațiu.
Prin mâinile unor asemenea făpturi vorbeşte Dumnezeuşi din dărătul ochilor acestora El
surâde Pământului.

E bine să dai când ți se cere, dar şi mai bine fără să ți se ceară, din înțelegere.
Iar pentru cei dornici să dea, a-i căuta pe necăjiți este o bucurie mai mare decât darul însuşi.
Fiindcă, se află, oare, vreun lucru pe care să ți-l refuzi?
O, desigur, tot ceea ce îți aparține va fi dăruit într-o zi,
Deci, dă acum, în anotimpul dărniciei tale, iar nu în cel al moştenitorilor tăi.

Deseori spuneți: „Am să dau, dar numai acelora care merită.”
Pomii din livezile voastre nu spun, însă, astfel şi nici turmele din imaşuri.
Ele dau ca să poată trăi, fiindcă a păstra înseamnă a pieri.
Desigur, cel care-şi merită zilele şi nopțile, merită totulşi din partea voastră.
Iar cel care a meritat să bea din oceanul vieții, are tot dreptul să-şi umple cu paşi din micul
vostru pârâu.
Există oare merit mai mare decât acel ce stă în curajul şi încrederea de a primi milostenie?
Şi cine vă credeți voi, pentru ca oamenii să-şi sfâşâie pieptul şi să lepede orgoliul, ca să le
puteți vedea meritele şi mândria terfelită?
Luați aminte, ca mai întâi voi să meritați a fi dăruitorul şi instrumentul dărniciei,
Pentru că, într-adevăr, viața e cea care dă viață, în timp ce voi, care vă socotiți binefăcători,
nu sunteți decât martorii acesteia.

Iar voi care primiți –şi cu toții primiți! – nu vă luați povara vreunei recunoştințe spre a nu
vă pune de bunăvoie un jug vouă şi celor ce dăruie.
Înălțați-vă, mai degrabă cu cel care dă, primindu-i darurile ca pe nişte aripi,
Fiindcă, a ține prea mult seama de datoriile voastre, înseamnă a vă îndoi de generozitatea
dăruitorului, care are pământul mărinimos drept mamăşi a cărui tată însuşi Creatorul este.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s