Learning, Sharing, Helping …


From: http://www.chinapage.com/gnl.html

31. Armies

Armies are tools of violence;
They cause men to hate and fear.
The sage will not join them.
His purpose is creation;
Their purpose is destruction.

Weapons are tools of violence,
Not of the sage;
He uses them only when there is no choice,
And then calmly, and with tact,
For he finds no beauty in them.

Whoever finds beauty in weapons
Delights in the slaughter of men;
And who delights in slaughter
Cannot content himself with peace.

So slaughters must be mourned
And conquest celebrated with a funeral.
———————————————————————————————————

Încercare de traducere așa cum am înteles eu:

Armate

Armatele sunt unelte ale violenței;
Le provoacă oamenilor ură și frică.
Înțeleptul nu se va asocia cu ele.
Scopul său este creația;
Scopul lor este distrugerea.

Armele sunt unelte ale violenței
Nu ale înțeleptului;
El le folosește doar când nu există altă opțiune,
Și atunci cu calm, și cu tact,
Pentru că nu găseşte nici o frumusețe în ele.

Oricine găsește frumusețe în arme,
Își găsește încântarea în masacrarea oamenilor;
Și cine se încântă din masacru
Nu se poate mulțumi cu pacea.

Așa că masacrele trebuie jelite
Și cuceririle celebrate cu o înmormântare.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s