Learning, Sharing, Helping …


From: http://www.chinapage.com/gnl.html

38. Ritual

Well established hierarchies are not easily uprooted;
Closely held beliefs are not easily released;
So ritual enthralls generation after generation.

Harmony does not care for harmony, and so is naturally attained;
But ritual is intent upon harmony, and so can not attain it.

Harmony neither acts nor reasons;
Love acts, but without reason;
Justice acts to serve reason;
But ritual acts to enforce reason.

When the Way is lost, there remains harmony;
When harmony is lost, there remains love;
When love is lost, there remains justice;
But when justice is lost, there remains ritual.

Ritual is the end of compassion and honesty,
The beginning of confusion;
Belief is a colourful hope or fear,
The beginning of folly.

The sage goes by harmony, not by hope;
He dwells in the fruit, not the flower;
He accepts substance, and ignores abstraction.
———————————————————————————————————
Încercare de traducere așa cum am înteles eu:

Ritual

Herarhiile bine stabilite nu sunt ușor de dezrădăcinat;
Credințele profunde nu sunt ușor de eliberat;
Așa că ritualurile robesc generație după generație.

Armoniei nu-i pasă de armonie, așa că e atinsă natural,
Dar ritualul are ca scop armonia, deci nu o poate atinge.

Armonia nu acționează și nici nu are scopuri;
Dragostea actionează, dar fară scop;
Justiția acționează servind scopului;
Dar ritualul acționează pentru impunerea scopului.

Când Calea este pierdută, rămâne armonie;
Când armonia este pierdută, rămâne dragoste;
Când dragostea este pierdută, rămâne justitie;
Dar când justiția este pierdută, acolo rămâne ritual.

Ritualul este sfârsitul compasiunii și al onestității,
Începutul confuziei;
Credința este o speranță frumos colorată sau o frică,
Începutul nebuniei.

Înteleptul se ghidează după armonie, nu după sperantă;
El rămâne în fruct, nu în floare;
El acceptă substanța și ignoră abstractizarea.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s