Learning, Sharing, Helping …


From: http://www.chinapage.com/gnl.html

81. The Sage

Honest people use no rhetoric;
Rhetoric is not honesty.
Enlightened people are not cultured;
Culture is not enlightenment.
Content people are not rich;
Riches are not contentment.

So the sage does not serve himself;
The more he does for others, the more he is satisfied;
The more he gives, the more he receives.
Nature flourishes at the expense of no one;
So the sage benefits all men and contends with none.

———————————————————————————————————
Încercare de traducere așa cum am înteles eu:

Înţeleptul

Oamenii oneşti nu folosesc retorica;
Retorica nu este (nu înseamnă) onestitate.
Oamenii iluminaţi nu sunt culţi;
Cultura nu este (nu înseamnă) iluminare.
Oamenii mulţumiţi nu sunt bogaţi;
Bogăţiile nu sunt (nu înseamnă) mulţumire.

Prin urmare înţeleptul nu-şi serveşte sieşi,
Cu cât face mai mult pentru alţii cu atât este mai satisfăcut;
Cu cât dă mai mult cu atât primeşte mai mult.
Natura nu înfloreşte pe cheltuiala nimănui;
Aşa şi înţeleptul foloseşte (este de folos) tuturor oamenilor şi nu se luptă cu nimeni.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s