Learning, Sharing, Helping …


A Course in Miracles – Workbook for Students – Lesson 34

I could see peace instead of this

The idea for today begins to describe the conditions that prevail in the other way of seeing. Peace of mind is clearly an internal matter. It must begin with your own thoughts, and then extend outward. It is from your peace of mind that a peaceful perception of the world arises.

Three longer practice periods are required for today’s exercises. One in the morning and one in the evening are advised, with an additional one to be undertaken at any time in between that seems most conducive to readiness. All applications should be done with your eyes closed. It is your inner world to which the applications of today’s idea should be made.

Some five minutes of mind searching are required for each of the longer practice periods. Search your mind for fear thoughts, anxiety-provoking situations, “offending” personalities or events, or anything else about which you are harboring unloving thoughts. Note them all casually, repeating the idea for today slowly as you watch them arise in your mind, and let each one go, to be replaced by the next.

If you begin to experience difficulty in thinking of specific subjects, continue to repeat the idea to yourself in an unhurried manner, without applying it to anything in particular. Be sure, however, not to make any specific exclusions.

The shorter applications are to be frequent, and made whenever you feel your peace of mind is threatened in any way. The purpose is to protect yourself from temptation throughout the day. If a specific form of temptation arises in your awareness, the exercise should take this form:

I could see peace in this situation instead of what I now see in it.

If the inroads on your peace of mind take the form of more generalized adverse emotions, such as depression, anxiety or worry, use the idea in its original form. If you find you need more than one application of today’s idea to help you change your mind in any specific context, try to take several minutes and devote them to repeating the idea until you feel some sense of relief. It will help you if you tell yourself specifically:

I can replace my feelings of depression, anxiety or worry
[or my thoughts about this situation, personality or event] with peace.

—————————————————————————————————-
—————————————————————————————————-

Un curs in miracole – Culegere de exerciţii pentru studenţi – Lecţia 34
Aş putea vedea pace în loc de asta

Ideea pentru astăzi incepe să descrie condiţiile care predomină în alt fel de a vedea. Pacea minţii este o chestiune internă. Trebuie să se înceapă cu propriile gânduri, şi apoi să se extindă în afară. Din pacea minţii răsare o percepţie plină de pace asupra lumii.

Trei perioade de timp mai lungi pentru exerciţiile de azi. Un exerciţiu dimineaţa şi unul pe seară sunt recomandate, împreună cu încă unul adiţional între ele pare a fi favorabil pentru dobândirea abilităţii. Toate exerciţiile trebuie făcute cu ochii închişi. În lumea ta interioră trebuie aplicată ideea de astăzi.

Ceva timp în jur de cinci minute de căutare mentală sunt necesare pentru fiecare dintre perioadele mai lungi de practică. Caută în mintea ta gânduri pline de frică, situaţii care provoacă anxietate, personalităti sau evenimente “ofensatoare”, sau orice altceva despre care aduni gânduri ne-iubitoare. Treci prin toate întâmplător, repetând ideea de azi încet în timp ce observi cum răsar ele în mintea ta, şi cum le laşi pe fiecare să plece pentru a fi înlocuite de următoarele.

Dăcă întâmpini dificultăţi în a te gândi la anumite subiecte, continuă să repeţi ideea în interiorul tău fără grabă, fără să o aplici la ceva în particular. Fii sigur, oricum, să nu faci nici o excludere.

Aplicarea scurtă a idei ar trebui să fie frecventă, şi făcută ori de câte ori starea de pace a minţii este ameninţată în orice fel. Scopul este să te protejezi de ispite întreaga zi. Dacă o formă specifică de ispită apare în conştienţa ta , exerciţiul ar trebui să ia următoarea formă:

Aş putea vedea pace în această situaţie în loc de ceea ce văd acum în ea.

Dacă o bună parte din pacea minţi tale ia o formă de emoţii adverse mai generalizate precum depresia, anxietatea sau grija, foloseşte ideea în forma ei originală. Dacă constaţi că ai nevoie de mai mult decât o aplicare a idei de azi ca să te ajute să-ţi schimbi mintea în oricare situaţie specifică, încearcă să-ţi acorzi câteva minute şi dedică-le repetării ideii până când simţi o uşurare. Te va ajuta dacă îţi vei spune specific:

Îmi pot înlocui sentimentele mele de depresie, anxietate sau grijă
[sau gândurile depre această situaţie, personalitate sau eveniment] cu pace.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s