Learning, Sharing, Helping …

Summerhill School


From http://en.wikipedia.org/wiki/Summerhill_School:

Summerhill School is an independent British boarding school that was founded in 1921 by Alexander Sutherland Neill with the belief that the school should be made to fit the child, rather than the other way around. It is run as a democratic community; the running of the school is conducted in the school meetings, which anyone, staff or pupil, may attend, and at which everyone has an equal vote. These meetings serve as both a legislative and judicial body. Members of the community are free to do as they please, so long as their actions do not cause any harm to others, according to Neill’s principle “Freedom, not Licence.” This extends to the freedom for pupils to choose which lessons, if any, they attend.

Quotations:

  • “I would rather Summerhill produced a happy street cleaner than a neurotic scholar.” — A.S. Neill
  • “No one is wise enough or good enough to mould the character of any child. What is wrong with our sick, neurotic world is that we have been moulded, and an adult generation that has seen two great wars and seems about to launch a third should not be trusted to mould the character of a rat” — A.S. Neill
  • “What cannot be doubted is that a piece of fascinating and valuable educational research is going on here which it would do all educationists good to see” — Report by Her Majesty’s Inspectors of Schools, 1949
  • “I would as soon enroll a child of mine in a brothel as in Summerhill” — Max Rafferty Summerhill: For and Against. Hart Publishing. 1970.
  • “When my first wife and I began the school, we had one main idea: to make the school fit the child – instead of making the child fit the school” — A.S. Neil

——————————————————————————————-
——————————————————————————————-

Şcoala Summerhill este o şcoala independentă din Marea Britanie care a fost înfiinţată in 1921 de Alexander Sutherland Neill cu credinţa că o şcoală trebuie să se potrivească copilului decât invers. Este condusă ca o comunitate democratică; administrarea şcolii este făcută în sedinţe la care oricine, staf sau copil, poate participa şi unde fiecare are un vot egal. Aceste şedinţe/întruniri au scop legislativ cât şi judiciar. Membrii comunităţii sunt liberi să facă ce le place cu condiţia să nu le producă pagubă (fizică sau psihică) altora, în conformitate cu principiul lui A.S. Neill “Libertate, nu autoritate”. Această libertate se extinde şi la libertatea copiilor de a alege la ce lecţii să participe, dacă aleg să participe la vreuna.
Citate:
“Prefer ca Summerhill să producă un măturător fericit decât un cărturar nevrotic.” – A.S. Neill
“Nimeni nu este îndeajuns de deştept sau de bun să formeze caracterul unui copil. Ce este greşit cu lumea noastră bolnavă, nevrotică este că am fost formaţi, şi o populaţie adultă care a văzut două războaie mondiale şi pare să-l lanseze pe al treilea nu poate fi de încredere să formeze nici caracterul unui şoarece.” – A.S. Neill
“Ceea ce este indubitabil este că aici se desfăşoară o parte de cercetare educaţională fascinantă şi de valoare pe care ar trebui s-o vadă toţi profesorii.” – Raport al Inspectoratului şcolar 1949
“Mai degrabă mi-aş înregimenta copilul la bordel decât la Summerhill.” – Max Rafferty Summerhill: Pentru şi Împotrivă
“Când împreună cu prima mea nevastă am pornit şcoala, am avut o idee principală: să facem ca şcoala să se potrivească copilului – în loc de a face copilul să se potrivească şcolii.” – A.S. Neill

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s