Learning, Sharing, Helping …

Hua Hu Ching – Twenty-six


Twenty-six

There are two kinds of blessings. The first are worldly blessings, which are won by doing good deeds. These concern the mind, and thus are confined in time and space. The second is the integral blessing, which falls on those who achieve awareness of the Great Oneness. This awareness liberates you from the bondage of mind, time, and space to fly freely through the boundless harmony of the Tao. Similarly, there are two kinds of wisdom. The first is worldly wisdom, which is a conceptual understanding of your experiences. Because it follows after the events themselves, it necessarily inhibits your direct understanding of truth. The second kind, integral wisdom, involves a direct participation in every moment: the observer and the observed are dissolved in the light of pure awareness, and no mental concepts or attitudes are present to dim that light. The blessings and wisdom that accrue to those who practice the Integral Way and lead others to it are a billion times greater than all worldly blessings and wisdom combined.

——————————————————————————————————————————————————

Douăzeci şi şase

Există două feluri de binecuvântare. Primul tip este reprezentat de binecuvântările exprimate prin cuvinte, care sunt câştigate prin facerea de fapte bune. Acestea preocupă mintea, prin urmare sunt limitate de spaţiu şi timp. Cea de-a doua este binecuvântarea integrală, care cade peste cei care ating conştienţa Uniunii Măreţe. Această conştienţă te eliberează de constrângerea mintţii, timpului şi spaţiului şi îţi permite să zbori liber prin armonia nemărginită a lui Tao. In mod similar, există două tipuri de înţelepciune. Primul tip este înţelepciunea minţii, care înseamnă înţelegerea conceptuală a experienţelor tale. Din cauză că vine după producerea evenimentelor, în mod necesar inhibă înţelegerea directă a adevărului. Al doilea tip, înţelepciunea esenţială, implică o directă participare în fiecare moment: observatorul şi observatul sunt dizolvaţi în lumina purei conştienţe, şi nici un concept sau atitudine mentală nu sunt prezente să diminueze aceea lumină. Binecuvântarea şi înţelepciunea care revin celor care practică Calea Esenţială şi îi conduc pe alţii la ea sunt de miliarde de ori mai mari decât toate binecuvântările şi înţelepciunea exprimată în cuvinte la un loc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s