Learning, Sharing, Helping …


Thirty-four

All things in the universe move from the subtle to the manifest and back again. Whether the form is that of a star or a person, the process is the same. First, the subtle energy exists. Next, it becomes manifest and takes on life. After a time, the life passes away, but the subtle energy goes on, either returning to the subtle realm, where it remains, or once again attaching to manifest things. The character of your existence is determined by the energies to which you connect yourself. If you attach yourself to gross energies–loving this person, hating that clan, rejecting one experience or habitually indulging in another–then you will lead a series of heavy, attached lives. This can go on for a very long and tedious time. The way of the integral being is to join with higher things. By holding to that which is refined and subtle, she traverses refined and subtle realms. If she enters the world, she does so lightly, without attachment. In this way she can go anywhere without ever leaving the center of the universe.

——————————————————————————————————————————————————

Treizeci şi patru

Toate lucrurile din univers se mută (mişcă) de la subtil la manifest şi apoi invers. Fie că ia forma unei stele sau a unei persoane, procesul este acelaşi. În primul rînd, energia subtilă există. Apoi, se manifestă şi prinde viaţă (ia formă). După un timp, viaţa (manifestarea) moare, dar energia subtilă continuă, fie se întoarce în tărâmul subtil, unde rămâne, sau încă o dată se ataşează să manifeste lucruri. Caracterul existenţei tale este determinată de energiile la care te conectezi. Dacă te ataşezi de energii dense — iubind această persoană, urând acel clan, refuzând o experienţă sau persistând (făcând un obicei) din alta — atunci te va duce la o serie de vieţi grele, pline de ataşamente. Asta poate continua pentru o perioadă de timp îndelungată şi anostă. Calea fiinţei integrale este să se unească cu lucrurile evoluate. Ţinându-se de ceea ce este rafinat şi subtil, ea traversează tărâmuri rafinate şi subtile. Dacă intră în lume, o face aşa uşor, fără ataşamente. În acest fel se poate duce oriunde fără măcar să părăsescă centrul universului.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s