Learning, Sharing, Helping …


Thirty-seven

A superior person cares for the well-being of all things. She does this by accepting responsibility for the energy she manifests, both actively and in the subtle realm. Looking at a tree, she sees not an isolated event but root, leaves, trunk, water, soil and sun: each event related to the others, and “tree” arising out of their relatedness. Looking at herself or another, she sees the same thing. Trees and animals, humans and insects, flowers and birds: These are active images of the subtle energies that flow from the stars throughout the universe. Meeting and combining with each other and the elements of the earth, they give rise to all living things. The superior person understands this, and understands that her own energies play a part in it. Understanding these things, she respects the earth as her mother, the heavens as her father, and all living things as her brothers and sisters. Caring for them, she knows that she cares for herself. Giving to them, she knows that she gives to herself. At peace with them, she is always at peace with herself.

——————————————————————————————————————————————————

Treizeci şi şapte

Unei persoană superioare îi pasă pentru bunăstarea tuturor lucrurilor. Ea face asta prin acceptarea responsabilităţii energiei pe care o manifestă, atât in tătâmul activ cât şi în cel subtil. Uitându-se la un copac, ea nu vede un eveniment izolat dar rădăcină, trunchiul, apa, solul şi soarele: fiecare eveniment legat de celelalte şi “copacul” răsărind din relaţia lor. Uitându-se la ea şi la alţii, ea vede acelaşi lucru. Copaci şi animale, oameni şi insecte, flori şi păsări: acestea sunt imagini ale energiilor subtile care curge din stele prin întreg universul. Întâlnindu-se şi combinându-se între ele şi cu elementele pământului, dau naştere la toate lucrurile vii. Persoana superioră înţelege asta şi înţelege că propria ei energie joacă un rol în toata asta. Înţelegând aceste lucruri, ea respectă pământul precum mama ei, cerul precum tatăl ei şi toate lucrurile vii precum fraţii şi surorile ei. Având grijă de ele, ea ştie că are grijă de ea înseşi. Dându-le lor, ştie că îşi dă ei inseşi. Fiind în pace cu ele, ştie ca este în pace cu ea înseşi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s