Learning, Sharing, Helping …


Thirty-eight

Why scurry about looking for the truth? It vibrates in every thing and every not-thing, right off the tip of your nose. Can you be still and see it in the mountain? the pine tree? yourself? Don’t imagine that you’ll discover it by accumulating more knowledge. Knowledge creates doubt, and doubt makes you ravenous for more knowledge. You can’t get full eating this way. The wise person dines on something more subtle: He eats the understanding that the named was born from the unnamed, that all being flows from non- being, that the describable world emanates from an indescribable source. He finds this subtle truth inside his own self, and becomes completely content. So who can be still and watch the chess game of the world? The foolish are always making impulsive moves, but the wise know that victory and defeat are decided by something more subtle. They see that something perfect exists before any move is made. This subtle perfection deteriorates when artificial actions are taken, so be content not to disturb the peace. Remain quiet. Discover the harmony in your own being. Embrace it. If you can do this, you will gain everything, and the world will become healthy again. If you can’t, you will be lost in the shadows forever.

——————————————————————————————————————————————————

Treizeci si opt

De ce să te învălmăşeşti în cautarea adevărului? Vibrează în fiecare lucru şi în fiecare non-lucru (non-fizic), chiar în faţa nasului tău. Poţi să stai liniştit şi să-l vezi în munte? în brazi? în tine? Nu-ţi imagina că-l vei descoperi acumulând şi mai multă cunoaştere. Cunoaşterea crează îndoială şi îndoiala te face şi mai lacom de mai multă cunoaştere. Nu te poţi sătura mâncând în felul asta. Persona înţeleaptă mănâncă ceva mult mai subtil: mănâncă înţelegerea că ceea ce este numit a fost născut din ceea nu are nume, că toate fiinţele curg din non-fiinţă, că lumea descriptibilă este emanată dintr-o sursă nedescriptibilă. El descoperă adevărul subtil în interiorul lui şi devine complet mulţumit. Deci cine poate sta liniştit şi urmări jocul de şah al lumii? Proştii fac mereu mişcări impulsive, dar cei înţelepţi ştiu că victoria şi înfrângerea sunt decise de ceva mult mai subtil. Ei văd că ceva perfect există înainte de a se face orice mişcare. Această perfecţiune subtilă se deterioreză când acţiuni artificiale sunt întreprinse, aşa că fi dispus să nu tulburi pacea. Rămâi tăcut. Descoperă armonia din propria exitenţă. Îmbrăţişează-o. Dacă poţi face asta, vei câştiga totul şi lumea va deveni din nou sănătoasă. Dacă nu poţi, vei fi pierdut în umbre pentru totdeauna.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s