Learning, Sharing, Helping …

Hua Hu Ching – Forty-four


Forty-four

This is the nature of the unenlightened mind: The sense organs, which are limited in scope and ability, randomly gather information. This partial information is arranged into judgements, which are based on previous judgements, which are usually based on someone else’s foolish ideas. These false concepts and ideas are then stored in a highly selective memory system. Distortion upon distortion: the mental energy flows constantly through contorted and inappropriate channels, and the more one uses the mind, the more confused one becomes. To eliminate the vexation of the mind, it doesn’t help to do something; this only reinforces the mind’s mechanics. Dissolving the mind is instead a matter of not-doing: Simply avoid becoming attached to what you see and think. Relinquish the notion that you are separated from the all-knowing mind of the universe. Then you can recover your original pure insight and see through all illusions. Knowing nothing, you will be aware of everything. Remember: because clarity and enlightenment are within your own nature, they are regained without moving an inch.

——————————————————————————————————————————————————

Patruzeci şi patru

Aceasta este natura unei minţi iluminate: organele de simţ, care sunt limitate în scop şi abilitate, adună aleator informaţii. Aceste informaţii parţiale sunt aranjate în judecăţi, care au la bază judecăţi mai vechi, care sunt de obicei bazate pe ideile proaste ale altora. Aceste false concepte şi idei sunt reţinute într-un flux de memorie extrem de selectiv. Denaturare peste denaturare: energia mentală curge constant prin canale contorsionate şi nepotrivite şi cu cât cineva foloseşte mintea mai mult cu atât mai confuz devine. Pentru a elimina agitaţia (tulburarea) minţii, nu ajută să întreprinzi ceva; asta nu va face decât să întărească mecanismele minţii. Dizolvarea minţii este în schimb o problemă de a nu face (întreprinde, acţiona): pur şi simplu evită să devi ataşat de ceea ce vezi şi gândeşti. Adandonea-ză conceptul (noţiunea) cum că ai fi separat de mintea atotştiutoare a universului. Apoi îţi poţi recupera intuiţia pură originală şi să vezi prin toate iluziile. Ştiind asta, poţi fi conştient de toate. Adu-ţi aminte: pentru că claritatea şi iluminarea sunt cuprinse în propria ta natură, sunt recâştigate fără să te mişti un centimetru.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s