Learning, Sharing, Helping …

Hua Hu Ching – Forty-six


Forty-six

The Tao gives birth to One. One gives birth to yin and yang. Yin and yang give birth to all things. Now forget this. The complete whole is the complete whole. So also is any part the complete whole. Forget this, too. Pain and happiness are simply conditions of the ego. Forget the ego. Time and space are changing and dissolving, not fixed and real. They can be thought of as accessories, but don’t think of them. Supernatural beings without form extend their life force throughout the universe to support beings both formed and unformed. But never mind this; the supernatural is just a part of nature, like the natural. The subtle truth emphasizes neither and includes both. All truth is in tai chi: to cultivate the mind, body, or spirit, simply balance the polarities. If people understood this, world peace and universal harmony would naturally arise. But forget about understanding and harmonizing and making all things one. The universe is already a harmonious oneness; just realize it. If you scramble about in search of inner peace, you will lose your inner peace.

——————————————————————————————————————————————————

Patruzeci şi şase

Tao dă naştere la Unul. Unul dă naştere la yin şi yang (feminin şi masculin). Yin şi yang dau naştere la toate lucrurile. Acum uită asta. Întregul complet este întregul complet. La fel este şi oricare parte – întregul complet. Uită şi asta. Durerea şi fericirea sunt pur şi simplu condiţii ale ego-ului. Uită de ego. Timpul şi spaţiul se schimbă şi se dizolvă, nu sunt fixe şi reale. Te poţi gândi la ele ca accesorii, dar nu te gândi la ele. Fiinţele supranaturale fără formă îşi extind forţa vitală prin tot universul pentru a ajuta fiinţele cu formă cât şi pe cele fără formă. Dar lasă asta deoparte; supranaturalul este doar o parte din natură, precum naturalul. Adevărul subtil nu scoate în relief pe nici una şi le include pe amândouă. Tot adevărul este în tai chi: pentru a cultiva mintea, corpul sau spiritul, pur şi simplu cumpăneşte polarităţiile. Dacă oamenii ar înţelege asta, pacea mondială şi armonia universală ar răsări. Dar uită despre înţelegere şi armonizare şi că toate lucrurile sunt unul. Univerul este deja o uniune armonioasă; doar realizeză asta. Dacă te lupţi (te târăşti) în căutarea pacei interiore, o vei pierde (pacea interioară).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s