Learning, Sharing, Helping …

Hua Hu Ching – Fifty-two


Fifty-two

Do you think you can clear your mind by sitting constantly in silent meditation? This makes your mind narrow, not clear. Integral awareness is fluid and adaptable, present in all places and at all times. That is true meditation. Who can attain clarity and simplicity by avoiding the world? The Tao is clear and simple, and it doesn’t avoid the world. Why not simply honor your parents, love your children, help your brothers and sisters, be faithful to your friends, care for your mate with devotion, complete your work cooperatively and joyfully, assume responsibility for problems, practice virtue without first demanding it of others, understand the highest truths yet retain an ordinary manner? That would be true clarity, true simplicity, true mastery.

——————————————————————————————————————————————————

Cincizeci si doi

Crezi că-ţi poţi elibera mintea stând mereu în meditaţie tăcută? Asta îţi face mintea limitată nu clară. Conştienţa esenţială este fluidă şi adaptabilă, prezentă în mereu în toate locuril. Asta este adevărata meditaţie. Cine poate obţine claritate şi simplitate prin evitarea lumii? Tao este clar şi simplu şi nu evită lumea. De ce, pur şi simplu, nu-ţi onorezi părinţii, nu-ţi iubeşti copii, nu-ţi ajuţi fraţii şi surorile, nu esţi loial prietenilor, nu ai grijă de partenerul tău cu devotament, nu-ţi faci treaba cooperant şi vesel, nu-ţi asumi responsabilitatea pentru probleme, nu practici virtutea fără ca înainte  să o ceri de la alţii, nu înţelegi adevărurile înalte şi cu toate astea păstrându-te de o manieră obişnuită? Asta ar însemna claritate adevărată,  simplitate adevărată, putere adevărată.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s