Learning, Sharing, Helping …


Fifty-seven

The universe is a vast net of energy rays. The primary ray is that which emanates from the Subtle Origin, and it is entirely positive, creative, and constructive. Each being, however, converts the energy of this primary ray into its own ray, and these lower rays can be either positive or negative, constructive or destructive. An individual who is not yet fully evolved can be adversely affected by negative energy rays in the net around him. For example, the combined influence of several negative rays might cause an undeveloped person to believe that his life is being controlled by an invisible, oppressive ruler. Such a misconception can be a significant barrier to enlightenment. To attain full evolution and the status of an integral being, you must be aware of this intricate net and its influences upon you. By integrating the positive, harmonious energy rays with the positive elements of your own being, and eliminating the subtle negative influences, you can enhance all aspects of your life. In order to eliminate the negative influences, simply ignore them. To integrate the positive influences, consciously reconnect yourself with the primary energy ray of the Subtle Origin by adopting the practices of the Integral Way. Then all the rays in the net around you will merge back into harmonious oneness.

——————————————————————————————————————————————————

Cincizeci şi şapte

Universul este o reţea vastă de raze de energie. Rază primară este cea care provine din Originea Subtilă şi este în întregime pozitivă, creativă şi constructivă. Oricum fiecare fiinţă converteşte energie razei primare în propria rază şi aceste raze inferioare pot fi sau pozitive sau negative, sau constructive sau distructive. Un individ care nu este evoluat complet poate fi afectat nefavorabil de razele de energie negativă din reţeaua din jurul lui. De exemplu, influenţa combinată a câtorva raze negative pot aduce unei persoane nedezvoltate gândirea (credinţa) ca viaţa lui este controlată de un conducător (legiuitor) invizibil şi opresiv. O asemenea înţelegere greşită poate fi o piedică semnificantă în calea iluminării. Pentru a ajunge la evoluţie completă şi statusul de fiinţă integrală, trebuie să fii conştient de această reţea întortocheată şi de influenţele ei asupra ta. Prin integrarea razelor pozitive, armonioase cu elementele pozitive din propria fiinţă, şi eliminând influenţele negative subtile, conştiinţa te reconectează cu energia razei primare a Originii Subtile prin adoptarea practicilor Căi Integrale. Atunci toate razele din reţeaua din jurul tău se  vor reuni în uniune armonioasă.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s