Learning, Sharing, Helping …

Hua Hu Ching – Sixty five


Sixty five

The interplay of yin and yang within the womb of the Mysterious Mother creates the expansion and contraction of nature. Although the entire universe is created out of this reproductive dance, it is but a tiny portion of her being. Her heart is the Universal Heart, and her mind the Universal Mind. The reproductive function is also a part of human beings. Because yin and yang are not complete within us as individuals, we pair up to integrate them and bring forth new life. Although most people spend their entire lives following this biological impulse, it is only a tiny portion of our beings as well. If we remain obsessed with seeds and eggs, we are married to the fertile reproductive valley of the Mysterious Mother but not to her immeasurable heart and all-knowing mind. If you wish to unite with her heart and mind, you must integrate yin and yang within and refine their fire upward. Then you have the power to merge with the whole being of the Mysterious Mother. This is what is known as true evolution.

——————————————————————————————————————————————————

Şaizeci şi cinci

Jocurile dintre Yin şi Yang în cadrul pantecului Mamei Misterioase crează expansiunea şi contracţia naturii. Cu toate că întreg universul este creat din acest dans reproductiv, nu este decât o mică parte din existenţa ei. Inima ei este Inima Universală şi mintea ei este Mintea Universală. Funcţia reproductivă este de asemenea parte a naturii umane. Deoarece yin şi yang nu sunt complete în noi ca indivizi, ne unim pentru a le integra şi să aducem o  nouă viaţă. Cu toate că majoritatea oamenilor îşi petrec întreaga viaţă urmând acest impuls biologic, nu este, de asemenea, decât o mică porţiune din fiinţa noastră. Dacă rămânem obsedaţi cu seminţe şi ouă, suntem măritaţi cu valea fertilă şi reproductivă a Mamei Misterioase dar nu cu inima ei incomensurabilă şi nu cu mintea ei atotştiutoare. Dacă vrei să te uneşti cu inima şi mintea ei, trebuie să integrezi yin şi yang în interiorul tău şi să le rafinezi focul în sus. Atunci vei avea puterea să te uneşti cu întreaga fiinţă a Mamei Misterioase. Asta e cunoscută ca adevărata evoluţie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s