Learning, Sharing, Helping …

Hua Hu Ching – Sixty-nine


Sixty-nine

A person’s approach to sexuality is a sign of his level of evolution. Unevolved persons practice ordinary sexual intercourse. Placing all emphasis upon the sexual organs, they neglect the body’s other organs and systems. Whatever physical energy is accumulated is summarily discharged, and the subtle energies are similarly dissipated and disordered. It is a great backward leap. For those who aspire to the higher realms of living, there is angelic dual cultivation. Because every portion of the body, mind, and spirit yearns for the integration of yin and yang, angelic intercourse is led by the spirit rather than the sexual organs. Where ordinary intercourse is effortful, angelic cultivation is calm, relaxed, quiet, and natural. Where ordinary intercourse unites sex organs with sex organs, angelic cultivation unites spirit with spirit, mind with mind, and every cell of one body with every cell of the other body. Culminating not in dissolution but in integration, it is an opportunity for a man and woman to mutually transform and uplift each other into the realm of bliss and wholeness. The sacred ways of angelic intercourse are taught only by one who has himself achieved total energy integration, and taught only to students who follow the Integral Way with profound devotion, seeking to purify and pacify the entire world along with their own being. However, if your virtue is especially radiant, it can be possible to open a pathway to the subtle realm and receive these celestial teachings directly from the immortals.

——————————————————————————————————————————————————

Şaizeci şi nouă

Abordarea unei persoane la sexualitate este un semn al nivelului său evolutiv. Persoanele neevoluate practică raporturi sexuale obişnuite. Plasând tot accentul pe organele sexuale, ei neglijează alte organe şi sisteme ale corpului. Oricare energie fizică este acumulată este descărcată sumar şi energiile subtile sunt în mod similar disparate şi dezordonate. Este un mare salt înapoi. Pentru aceia care aspiră la tărâmurile înalte aşe vieţii, există cultivarea duală angelică. Din cauză că fiecare parte a corpului, minţii şi spiritului tânjeşte după integrarea lui yin şi yang, relaţiile sexuale angelice sunt conduse mai degrabă de spirit decât de organele sexuale. Unde relaţiile sexuale obişnuite sunt pline de efort, cele angelice sunt calme, relaxate, tăcute şi naturale. Unde relaţiile sexuale obişnuite unesc organe sexuale cu organe sexuale, cele angelice unesc spirit cu spirit, minte cu minte şi fiecare celulă a corpului cuiva cu fiecare celulă a corpului celuilalt. Culminând nu în disoluşie ci în integrare, este o oportunitate pentru un bărbat şi o femeie să se transforme şi ridica mutual în tărâmul binecuvântării şi întregirii. Căile sacre ale relaţiilor sexuale angelice sunt predate doar de cineva are a atins integrarea totală a energiei şi doar la studenţi care urmează Calea Esenşială cu devotament profund, căutând să purifice şi pacifica întreaga lume odată cu propria lor fiinţă. Oricum, dacă virtutea ta este în special radiantă, este posibil să deschizi o cale către tărâmul subtil şi să primeşti aceste învăţături direct de la nemuritori.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s