Learning, Sharing, Helping …

Hua Hu Ching – Seventy


Seventy

The cords of passion and desire weave a binding net around you. Worldly confrontation makes you stiff and inflexible. The trap of duality is tenacious. Bound, rigid, and trapped, you cannot experience liberation. Through dual cultivation it is possible to unravel the net, soften the rigidity, dismantle the trap. Dissolving your yin energy into the source of universal life, attracting the yang energy from that same source, you leave behind individuality and your life becomes pure nature. Free of ego, living naturally, working virtuously, you become filled with inexhaustible vitality and are liberated forever from the cycle of death and rebirth. Understand this if nothing else: spiritual freedom and oneness with the Tao are not randomly bestowed gifts, but the rewards of conscious self-transformation and self-evolution.

——————————————————————————————————————————————————

Şaptezeci

Funiile pasiunii şi dorinţei ţes un bandaj în jurul tău. Confruntările lumeşti te fac amorţit şi inflexibil. Capcana dualităţii este tenace. Legat, rigid şi prins în capcană nu poţi experimenta eliberarea. Prin cultivare duală este posibil să desfaci bandajul, să atenuezi rigiditatea, să demontezi capcana. Dizolvând energia ta yin în sursa vieţii universale, atrăgând energia yang din aceeaşi sursă, laş în spate individualitatea şi viaţa ta devine natură pură. Liber de ego, trăind natural, muncind virtos, devi plin cu vitalitate inepuizabilă şi eliberat pentru totdeauna din ciclul morţii şi al renaşterii. Înţelege asta dacă nu altceva: libertatea spirituală şi uniunea cu Tao nu sunt daruri conferite aleator dar recompensele transformării de sine conştiente şi a evoluţiei de sine conştiente.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s