Learning, Sharing, Helping …

Hua Hu Ching – Seventy-five


Seventy-five

Would you like to liberate yourself from the lower realms of life? Would you like to save the world from the degradation and destruction it seems destined for? Then step away from shallow mass movements and quietly go to work on your own self-awareness. If you want to awaken all of humanity, then awaken all of yourself. If you want to eliminate the suffering in the world, then eliminate all that is dark and negative in yourself. Truly, the greatest gift you have to give is that of your own self-transformation. So find a teacher who is an integral being, a beacon who extends his light and virtue with equal ease to those who appreciate him and those who don’t. Shape yourself in his mold, bathe in his nourishing radiance, and reflect it out to the rest of the world. You will come to understand an eternal truth: there is always a peaceful home for a virtuous being.

——————————————————————————————————————————————————

Şaptezeci şi cinci

Ai vrea (ţi-ar plăcea) să te eliberezi din tărâmurile de jos ale vieţii? Ţi-ar plăcea să salvezi lumea de la degradarea şi distrugerea care îi pare destinată? Atunci îndepărtează-te de la mişcările superficiale ale maselor şi în tăcere lucrează la propria conştientă. Dacă vrei să trezeşti întreaga umanitate, atunci trezeşte tot din tine. Dacă vrei să elimini suferinţa din lume atunci elimină tot ceea ce este întunecat şi negativ în tine. Cu adevărat, cel mai mare dar pe care îl ai de oferit este propria ta transformare (de sine). Prin urmare găseşte un învăţător care este o fiinţă integrală, un far care îşi extinde lumina şi virtutea cu egală pace sufletească către aceia care îl apreciază şi către cei care nu-l apreciază. Modelează-te în acest mucezeală, îmbăiază-te în strălucirea lui hrănitoare şi reflect-o afară pentru restul lumii. Vei ajunge să înţelegi un adevăr etern: există întotdeauna o casă liniştită pentru o fiinţă virtuoasă.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s