Learning, Sharing, Helping …

Hua Hu Ching – Eighty


Eighty

The world is full of half-enlightened masters. Overly clever, too “sensitive” to live in the real world, they surround themselves with selfish pleasures and bestow their grandiose teachings upon the unwary. Prematurely publicizing themselves, intent upon reaching some spiritual climax, they constantly sacrifice the truth and deviate from the Tao. What they really offer the world is their own confusion. The true master understands that enlightenment is not the end, but the means. Realizing that virtue is her goal, she accepts the long and often arduous cultivation that is necessary to attain it. She doesn’t scheme to become a leader, but quietly shoulders whatever responsibilities fall to her. Unattached to her accomplishments, taking credit for nothing at all, she guides the whole world by guiding the individuals who come to her. She shares her divine energy with her students, encouraging them, creating trials to strengthen them, scolding them to awaken them, directing the streams of their lives toward the infinite ocean of the Tao. If you aspire to this sort of mastery, then root yourself in the Tao. Relinquish your negative habits and attitudes. Strengthen your sincerity. Live in the real world, and extend your virtue to it without discrimination in the daily round. Be the truest father or mother, the truest brother or sister, the truest friend, and the truest disciple. Humbly respect and serve your teacher, and dedicate your entire being unwaveringly to self-cultivation. Then you will surely achieve self-mastery and he able to help others in doing the same.

——————————————————————————————————————————————————

Optzeci

Lumea e plină de maeştrii pe jumătate iluminaţi. Excesiv de vicleni, prea “sensibili” să trăiască în lumea reală, se înconjoară cu plăceri egoiste şi acordă grandioasele lor învăţături către cei neglijenţi. Afişându-se prematur, hotărâţi la atingerea unui vârf spiritual, sacrifică constant adevărul şi deviază de la Tao. Ceea ce oferă cu adevărat lumii este propria lor confuzie. Adevăratul maestru înţelege că iluminarea nu reprezintă sfârşitul, doar ceva intermediar. Realizând că virtutea este scopul ei, acceptă lunga şi adeseori anevoioasa cultivare care este necesară pentru a o atinge. Nu-şi planifică să devină un lider, dar duce în linişte orice responsabilităţi cad pe umerii ei. Neataşată de împlinirile ei, necerând cinste pentru nimic, ghidează întreaga lume prin ghidarea indivizilor care vin la ea. Împarte energia ei divină cu studenţii ei, încurajâbdu-i, creând studii pentru a-i întări, certându-i pentru a-i trezi, direcţionând fluxul vieţii lor către oceanul infinit al lui Tao. Dacă aspiri la acest fel de măiestrie, atunci prinde rădăcini in Tao. Renunţă la obiceiurile şi atitudinile negative. Întăreşte-ţi sinceritatea. Trăieşte în lumea reală şi extinde-ţi virtutea fără discriminare tot timpul. Fii adevăraţii tată sau mamă, adevăraţii fraşi sau surori, adevăratul prieten şi adevăratul discipol. Respectă-ţi umil şi serveşte-ţi maestrul şi dedică-ţi întreaga fiinţă fără ezitare către cultivarea de sine. Atunci vei ajunge cu siguranţă la măiestrie de sine şi vei fi în stare să-i ajuţi pe alţii să facă la fe.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s